Grafické štúdio

Ponúkame grafické návrhy, realizáciu, výrobu a tlač najrôznejších printových a digitálnych produktov a ich kvalitnú tlač na digitálnom zariadení do formátu A3+.

Firemné materiály

 • vizitky osobné, hlavičkové papiere, faxové tlačivá...
 • firemné papierové aj elektronické formuláre, faktúry, dodacie listy, šeky, objednávkové formuláre, razítka, lištítky, preukážky, stravenky, CD a DVD vizuály, návody, záručné listy...
 • liprofesionálne grafické spracovanie a tlač školských skrípt, diplomoviek, seminárok, manuálov...

Akcidenčné materiály

 • blahopriania, pozvánky, pohľadnice, ďakovné lístky
 • anketové lístky, jedálne lístky, programy kín, divadiel, podujatí, atď.

Inzertné tlačoviny

 • firemné profily, letáky, plagáty, prospekty, katalógy, informačné brožúry
 • návrhy a vypracovanie najrôznejšej inzercie (personálna, produktová ...)

Periodické tlačoviny

 • výroba obecných, mestských, firemných a iných komerčných novín (aj na kľúč), dizajn a sadzba časopisov
 • výročné správy, kalendáre, novoročenky, ročenky, príležitostné tlačoviny

Web a online

 • grafický návrh webstránok
 • ONLINE A CD - elektronické prezentácie (produktové aj firemné), šablóny dokumentov, e-mailov
 • tvorba multimediálnych elektronických prezentácií, vzdelávacích prednášok, e-learningových kurzov...

Ďalšie grafické práce

 • digitalizácia logotypov, návrh a výroba vizuálneho štýlu
 • úprava, korekcie a retušovanie vašich fotiek, archivácie, vytváranie fotoalbumov, rodinných kalendárov a pod.
 • vyplňovateľné elektronické formuláre PDF
 • prevod printových podkladov do formátov interaktívnych elektronických publikácií a prezentácií

Vzdelávanie

Global Education Centre s.r.o.
Jenisejská 6, 040 12, Košice
0948 414 199
global@global-education.sk
www.global-education.sk

Rýchly kontakt

0903 350 186
global@global-media.sk

Partneri

Andromedia Exmedia Harlequin Plus Digital