E-learning

Design elektronického kurzu (E-learning design) nie je o práci so softvérom. Design kurzu je kľúčovou fázou vývoja e-learningového projektu a vzniká v prvom rade v hlave, nie v počítači. Design kurzu je jeho podrobné naplánovanie. Nebojíme sa preto pera a papiera, ktoré sú v tejto chvíli najdôležitejšími nástrojmi pre zaznamenanie najdôležitejších poznatkov:

 • Definovanie cieľovej skupiny študujúcich
 • Definovanie ich vzdelávacích potrieb
 • Vytvorenie základnej osnovy
 • Návrh základného storyboardu a typu kurzu
 • Návrh použitia technológií, interaktivity a multimédií
 • Doplnenie základného storyboardu
 • Konzultácia s autorom učebných podkladov
 • Finalizovanie vzdelávacieho scenára

Design kurzu je najčastejšie podceňovaná fáza výroby kurzu. Mnoho autorov e-kurzov sa radšej vrhne priamo do aplikácie a metódou náhody a "hrania sa" navrhuje priebeh aktivity.

viac...

Výsledkom sú pasívne, lineárne a častokrát aj nezmyselne navrhnuté textové slidy (v zahraničí posmešne nazývané slajdumenty) s neadresnou grafikou, tonami odrážok a ďalšieho balastu, ktorý nerešpektuje základné princípy učenia sa z multimédií. Ak sa do toho pustíte týmto štýlom, očakávajte sklamanie u cieľovej skupiny. My ponúkame hravosť, prekvapenie, scenár, interaktivitu, multimediálne prednášky, nácvikové videá, testy, hry a animácie.

Vývoj kurzov (E-learning content development) je práca pre vývojárov multimédií, ktorí už obdržali kompletný projektový storyboard od dizajnérov. Ich dvornou dielňou sú aplikácie na tvorbu a spracovanie elektronických produktov. Na základe storyboardu sa teda pustia do fyzickej výroby:

 • elektronického storyboardu projektu
 • základného užívateľského rozhrania aplikácie
 • výroba - Animácie, videá
 • výroba - Audio (hovorené výklady a sprievodné audio + efekty)
 • výroba - Grafika (vzdelávacie prvky na snímkoch)
 • vytvorenie systémov interakcie v projekte
 • zlučovanie jednotiek do lekcií a kapitol
 • generovanie prvej verzie kurzu
 • testovanie
 • publikovanie finálnych projektov - kompletných kurzov

Týmto sa však content development nekončí. Prvé verzie kurzov sa zasielajú na testovanie vybraným skupinám testerov a autorom učebných podkladov, ktorí simulujú vzdelávaciu skupinu budúcich používateľov kurzu. Po zapracovaní pripomienok prichádza na rad export a publikovanie do zvolených formátov – webové stránky, videofilmy, alebo interaktívne animácie. Tieto sa následne napaľujú na CD/DVD, alebo publikujú online na webe, či vo vzdelávacích systémoch LMS so štandardmi SCORM.

Vzdelávanie

Global Education Centre s.r.o.
Jenisejská 6, 040 12, Košice
0948 414 199
global@global-education.sk
www.global-education.sk

Rýchly kontakt

0903 350 186
global@global-media.sk

Partneri

Andromedia Exmedia Harlequin Plus Digital